การดูแลรักษาแหล่งน้ำ The Gallatin River

แม่น้ำมิสซูรี เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายที่ยาวและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา จึงมีแหล่งน้ำที่ยังคงรักษาสภาพธรรมชาติไว้ได้หลายแห่ง โดยเฉพาะแม่น้ำ Gallatin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำมิสซูรี มีความยาวประมาณ 193 กิโลเมตร พาดผ่านรัฐมอนทาน่าและไวคอมมิ่ง ปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้ให้ยังมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งตะวันตกของอเมริกา

บริเวณแม่น้ำมิสซิสซิปปี-มิสซูรี เดิมเป็นถิ่นฐานของพวกอเมริกัน-อินเดียนแดง ชาวพื้นเมือง ที่ได้ตั้งรกรากอยู่มานาน บางส่วนก็โดนรุกรานเข้ามาในสมัยบุกเบิกอเมริกา ต่อมาในศตวรรษที่ 18 รัฐบาลสหรัฐได้มีนโยบายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแหล่งธรรมชาติเพื่อไว้เป็นเขตอนุรักษ์ให้สัตว์ป่าและคนพื้นเมือง โดยบุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันก็คือ Albert Gallatin ซึ่งมีตำแหน่งในขณะนั้นเป็นเลขาธิการกระทรวงการคลังของสหรัฐ ก็ได้รับเกียรติให้นำชื่อของเขามาใช้ตั้งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสามสายที่แตกออกมาจากแม่น้ำสายหลักของมิสซูรี ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับผู้ชื่นชอบการเดินทาง Camping และเหล่านักผจญภัยไปโดยปริยาย

ทัศนียภาพและระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ Gallatin ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของฝั่งตะวันตก ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใน Yellowstone National Park ที่มีนักเดินทางแวะเวียนไปอยู่บ่อยๆ

หากย้อนไปในศตวรรษที่ 18 บริเวณนี้เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งพบว่าได้มีการรุกรานและเป็นแหล่งสำรวจของนักแสวงโชคจำนวนมากโดยกลุ่มคนอเมริกันฝั่งตะวันออกที่มีพื้นเพมาจากผู้อพยพชาวยุโรป ทั้งการขุดทอง ทำเหมืองแร่ เราจะพบเห็นบ่อยๆในหนังเกี่ยวกับคาวบอยตะวันตก ต่อมาก็มีนายทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น กระทั่งในศตวรรษที่ 20 กระแสการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติได้เริ่มมาแรง ทำให้รัฐบาลสหรัฐมีความพยายามที่จะทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาของนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

แต่ขณะเดียวกัน ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น นักบุกเบิกของแกรนด์แคนยอนรุ่นแรกๆได้พยายามจัดบ้านพักแนว Homestay เพื่อต้อนรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติในเขต Yellowstone จึงค่อยพัฒนากลายเป็นแคมป์พักผ่อนที่มีชื่อเสียง ไปจนถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับปีนหน้าผาและเกาะแก่งแห่งแรกในมอนทาน่า

แล้วเพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้คงเดิมที่สุด ภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกัน ก่อตั้งหน่วยงานและองค์กรหลายแห่งขึ้น เช่น Greater Gallatin Watershed Council เป็นสภาที่มีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศน์และแหล่งน้ำ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองไว้จนถึงทุกวันนี้