การล่าสัตว์ในอเมริกาเป็นอย่างไร

แม้ว่าการล่าสัตว์จะเป็นธรรมชาติของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทว่าในปัจจุบันเองหลายๆ ประเทศก็ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการล่าสัตว์ออกมามากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะหากมนุษย์เราทุกคนยังคงล่าสัตว์ต่อไปอย่างไม่จบสิ้น ในอนาคตสัตว์ป่าทั้งหลายคงต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอน แม้แต่ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกก็ยังมีการออกกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการล่าสัตว์อย่างชัดเจน ว่าแล้วมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในอเมริกาว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

การล่าสัตว์ในอเมริกา

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าด้วยระบบอันแตกต่างในแต่ละรัฐ แต่ละเมืองทำให้กฎหมายเรื่องการล่าสัตว์ป่านในสหรัฐฯ จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่ารัฐไหน เมืองใด จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการล่าสัตว์ออกมา หรือแม้กระทั่งในรัฐเดียวกันเองก็ตามหากเมืองต่างกันกฎหมายด้านการล่าสัตว์ก็ยังต่างกันได้ บางแห่งขึ้นอยู่กับวันและช่วงเวลา อาวุธที่ใช้ในการล่าก็จะมีการกำหนดไว้ชัดเจน การล่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายรองรับว่าสามารถล่าสัตว์ประเภทไหนได้และห้ามล่าสัตว์ประเภทไหนโดยเด็ดขาด สัตว์บางจำพวกถึงแม้ว่าจะถูกอนุญาตให้ล่าแต่ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการควบคุมดูแล นั่นหมายถึงต้องไปขออนุญาตก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถล่าสัตว์ป่าชนิดนี้ได้ หากไม่ได้มีการขออนุญาตก็หมายถึงผิดกฎหมายแน่นอน และเมื่อผิดกฎหมายที่สหรัฐฯ ค่อนข้างรุนแรงมากๆ กับการคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้คนคิดจะล่าสัตว์เองจำเป็นต้องทำตามกฎ อย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นอาจเข้าไปนอนในเรือนจำง่ายๆ สัตว์บางชนิดที่ล่าได้ทั่วไป เช่น ปลาในบ่อน้ำ ในแหล่งน้ำ เป็ด ห่าน นกพิราบ กระรอกในเมือง สัตว์ต่างๆ เหล่านี้มีการคุ้มครองแตกต่างกันนั่นหมายถึงว่าสามารถล่าได้ในปริมาณเหมาะสม แต่สำหรับสัตว์บางชนิดที่หายากมากๆ จะมีกฎหมายออกป้องกันชัดเจนเกี่ยวกับการล่า บางชนิดห้ามล่าโดยเด็ดขาด บางชนิดห้ามล่าในบางฤดูกาล ถึงขนาดนี้ยังมีรายงานว่าสัตว์ที่ถูกล่าต่อปีในสหรัฐฯ สูงถึง 14 ล้านตัว ส่วนปลาที่ถูกตก ถูกจับหรือถูกล่าปีละ 33 ล้านตัวกันเลยทีเดียว

ในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ ขณะที่คุณขับรถอยู่คุณอาจจะพบเห็นสัตว์ป่าที่เดินข้ามถนนได้แบบไม่สนใจโลก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถล่ามันได้ หากพบเจอสัตว์ใหญ่ที่น่าสนใจสุดๆ ทว่าหากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือเป็นสัตว์ห้ามล่าแล้วยังไม่สนใจรับรองว่าจะต้องมีปัญหากับกฎหมายแน่นอน ดังนั้นการล่าสัตว์ในสหรัฐฯ จะเป็นสิ่งที่เข้มงวด จริงจัง และใส่ใจมากๆ เป็นเรื่องดีที่พวกเขายังคงอนุรักษ์สัตว์หลายสายพันธุ์เอาไว้ได้ไม่เปลี่ยน