การเกิดขึ้นของ Rocky Mountains

เทือกเขาร็อกกี้เป็นหนึ่งในภูเขาและภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในประเทศแคนาดาและทางเหนือของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีชื่อเสียงมากก็เพราะเป็นตัวอย่างให้ศึกษาทางธรณีวิทยาเรื่องการกำเนิดของเทือกเขาที่ดีมากแห่งหนึ่ง

แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร เทือกเขาร็อกกี้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ได้แยกออกจากกัน (Divergent Boundary) กระบวนการคือ เมื่อแม็กม่าในชั้นแอสทีโนสเฟียร์ดันตัวขึ้นมา ทำให้ส่วนที่เป็นเพลทขยายตัวออกจากกัน แล้วเกิดรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นที่อยู่ใต้มหาสมุทร โดยมากแล้ว ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในบริเวณสันกลางมหาสมุทร ตัวอย่างเช่น รอยต่อของแผ่นอเมริกากับแผ่นยูเรเซียน แล้วเทือกเขาที่มีการแยกตัวหรือเกิดรอยต่อที่แยกออกจากกัน จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวที่ระดับตื้นตามแนวแกนการแยกตัวเท่านั้น และเกิดกลไกการแยกตัวขึ้น แผ่นดินไหวที่เกิดจากลักษณะการแยกตัวมักจะมีขนาดต่ำกว่า 8 ริกเตอร์

ซึ่งกรณีที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกันและเกยกัน (Convergent Boundary) แล้วทำให้เกิดเทือกเขาร็อกกี้นั้น เป็นลักษณะการชนกันแบบ แผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีป ส่งผลทำให้เพลตที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเกิดการโก่งตัวเกยสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขา เป็นกรณีเดียวกันกับที่ทำให้เกิดเทือกเขาที่มีขนาดยาวที่สุดของโลกอย่างหิมาลัย โดยเกิดจากการชนกันของเพลตอินเดียและเพลตเอเชีย หรือ เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป

สำหรับเทือกเขาร็อกกี้ และรวมถึงเทือกเขาแอปปาเลเชียนที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือด้วยกันนั้น มาจากการชนกันระหว่างเพลตอเมริกาเหนือกับเพลตแอฟริกา จากนั้นเมื่อภายในโลกเย็นตัวลงและมีการยุบตัวลงอีกที่ผิวนอก การเปลี่ยนแปลงจากความกดดันของโลก จึงทำให้มีภูเขาสูงและ หุบเหวลึกขึ้นในส่วนต่างๆ แล้วต่อมาฝนที่กระหน่ำตกลงมาก็ได้ผสมกับก๊าซบางอย่างในอากาศ ทำให้มีสภาวะเป็นกรด กร่อนเซาะบริเวณภูเขาส่วนต่างๆให้เกิดรอยเป็นชะง่อนเว้าแหว่ง บ้างก็แซะเอาส่วนที่มีแร่ธาตุต่างๆออกไปแล้วไหลลงสู่แม่น้ำ ทะเลและมหาสมุทร เกิดเป็นระบบนิเวศน์โดยรอบของเทือกเขา

แล้วก็จะมีบางส่วนที่พลังทลายลงเพราะการระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหว การหดตัวของโลกก็มีส่วนทำให้พื้นผิวโลกบางส่วนที่เป็นของแข็งเกิดการแตกร้าวเป็นร่องกว้าง การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเหล่านี้ก็ส่งผลให้เกิดแรงกดดันภายในใต้โลก มีแผ่นดินไหว และลาวาขึ้นมาปกคลุมผิวโลกไว้ ต่อมาเมื่อเข้ายุคน้ำแข็งแล้ว ก็ทำให้ส่วนนั้นแข็งตัวและเย็นลง ปัจจุบันจึงกลายเป็นพื้นที่ยาวหลายแสนตารางไมล์ทางภาคกลาง ทางใต้ และทางตะวันตกของแคนาดาในปัจจุบัน เทือกเขาร็อกกี้จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้

เทือกเขาร็อกกี้ตั้งพาดผ่านบริติชโคลัมเบียในแคนาดาไปจนถึงนิวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกา รวมแล้วมีความยาวทั้งหมด 4,800 กิโลเมตร มียอดเขาสูงที่สุดคือ เมาน์เอลเบิร์ท ซึ่งอยู่ในรัฐโคโลราโด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,400 เมตร แล้วยอดเขาบางลูกก็ยังโดนผลักดันให้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วย