การเปลี่ยนแปลงถึงอาหารของนักล่าแห่ง Leopard of the Kootenai

วันนี้เรามารู้จักกับ สัตว์ที่มีชื่อเสียงมากใน Kootenai รัฐไอดาโฮ ของสหรัฐอเมริกา จนได้ฉายาว่าเป็น เสือดาวนักล่าแห่ง Kootenai แต่มันไม่ใช่เสือ เพราะนี่คือชื่อเล่น หรือฉายาของปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มหึมาที่สุดพันธุ์หนึ่งและเป็นเป้าหมายของนักตกปลาจำนวนมาก มันคือปลา Burbot ซึ่งทุกวันนี้กำลังมีจำนวนลดลงไปทุกทีเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการล่าของมนุษย์

ปลา Burbot มีถิ่นฐานในแม่น้ำ Kootenai ทางตอนเหนือของรัฐไอดาโฮ อเมริกา และบริติชโคลัมเบีย เป็นถิ่นฐานเฉพาะของมัน สาเหตุที่ทำให้มันได้ฉายาว่า เสือดาวแห่งลุ่มน้ำ Kootenai เป็นเพราะลักษณะสีและลวดลายบนตัวของมันที่คล้ายกับเสือดาวหิมะ ในหลายรัฐของอเมริกา มีปลาสายพันธุ์นี้อยู่ชุกชุมมาก แต่ที่มักพบเป็นสายพันธุ์พิเศษจะอยู่ที่ไอดาโฮ ไวคอมมิ่ง และ มอนทาน่า

แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนของพวกมันกลับลดลงไปมาก โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกของไอดาโฮ นักวิจัยและนักสมุทรวิทยาจำนวนมากได้ศึกษาถึงเรื่องนี้ แล้วยังมีการรณรงค์ให้ลดการจับปลา Burbot ให้น้อยลง แล้วก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์และฟื้นฟูให้กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น

แต่ด้วยภาคอุตสาหกรรมและการประมงที่ถือเป็นอาชีพหลักของผู้คน ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพวกมันมาก อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น สิ่งปนเปื้อนในน้ำ เหล่านี้ส่งผลให้จำนวนของพวกมันลดน้อยลงไปอย่างน่าตกใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ Kootenai ซึ่งจะพบปลาพันธุ์นี้แตกต่างจากที่อื่น อีกจุดที่เป็นปัญหามากคือ สภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นทำให้เกิดหิมะถล่มลงสู่แม่น้ำ ส่งผลไปถึงระบบนิเวศน์ของพวกมัน แล้วยังรวมถึงการล้นทะลักของน้ำจากเขื่อน Libby ซึ่งมาพร้อมกับกระแสน้ำอุ่นในระหว่างหน้าหนาว ซึ่งจะส่งผลต่อการทำลายชีวิตของปลา Burbot จากการศึกษายังพบว่าพวกมันหาทางเอาตัวรอดโดยไปหลบอยู่ด้านหลังของเขื่อนกันมาก แต่นั่นเป็นสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารของพวกปลาในน้ำจืด

แล้วพอมีหวังจะฟื้นฟู หรือรักษาสายพันธุ์นี้ไว้ได้แค่ไหน ต้องกล่าวว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วง 20 ปีหลัง เพราะแม้ว่าอากาศจะร้อนมากขึ้น แต่มีการป้องกันเรื่องหิมะถล่มได้ดีกว่าเดิมในทางตอนเหนือของอเมริกาที่รัฐไอดาโฮ ซึ่งเป็นผลดี อีกทั้งเมื่อปี 1992 ที่ไอดาโฮก็ได้ออกกฎห้ามการตกปลา Burbot อย่างเด็ดขาด ต่อมาก็มีการห้ามตกปลาที่บริติชโคลัมเบียด้วย แล้วปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือ การตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุรักษ์ Burbot ขึ้นมาโดยเฉพาะ เรียกว่า The Kootenai Valley Resource Initiative (KVRI) ที่นำไปสู่ข้อตกลงเพื่อการปกป้องพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดอื่นๆ อีกตามมา ก่อนหน้าที่พวกมันจะลดจำนวนลงไปมากกว่านี้หรือสูญพันธุ์ไปเลยอย่างถาวร