Boreal Wildway

ครอบคลุมมากที่สุดของ 1.2 พันล้านเอเคอร์อเมริกาเหนือไทนิเวศน์วิทยาในประเทศแคนาดา พื้นที่นี้มีความสำคัญโดยเฉพาะจากฟังก์ชั่นที่เป็นคาร์บอน ที่มีอัตราการสลายตัวช้าลงเหนือป่าสามารถยึดทรัพย์คาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าของ อบอุ่นและเขตร้อนเช่นป่าดงดิบอเมซอนจากชายฝั่งถึงชายฝั่ง ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติ