Eastern Wildway

ป่าในโลกตะวันออกอเมริกาเหนือของดินแดนที่มีการป้องกันหว่านลงไปในภูมิทัศน์ที่โดดเด่น กึ่งเขตร้อนของฟลอริด้า ในต้นปี ค.ศ. 1920 “แนวเส้นทาง” วิ่งตามความยาวของแนวสันหลัง ภูมิทัศน์ของที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในป่าหนาทึบรัฐนิวอิงแลนด์  มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สายพันธุ์หลักของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ หมาป่า และ cougars

หมาป่า

cougars